• +30.2316024171
  • Ταξιαρχών 4 55132, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
  • Επίσημος συνεργάτης

    ΖΕΝΙΘ
Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις - Ηλεκτροκίνηση - Αυτόνομα ΦΒ συστήματα

Αυτόνομα Φ/Β συστήματα

Τα αυτόνομα Φ/Β συστήματα εγκαθίστανται σε περιοχές όπου δεν υφίσταται ηλεκτρικό δίκτυο και με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες της κατοικίας ή της όποιας δραστηριότητας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η εγκατάσταση αυτόνομων Φ/Β συστημάτων απαιτεί σωστό σχεδιασμό και σωστή μελέτη διαστασιολόγησης του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες, καθώς και η ασφάλεια των χρηστών και του συστήματος.

Primary Color
default
green
orange
default
green
orange