• +30.2316024171
  • Ταξιαρχών 4 55132, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
  • Επίσημος συνεργάτης

    ΖΕΝΙΘ
εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας

Εγκαταστάσεις Αντλιών Θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας είναι η πλέον σύγχρονη λύση για την θέρμανση και τον δροσισμό του χώρου σας, καθώς επίσης και για το ζεστό νερό χρήσης.

Πρόκειται για συσκευές με πολύ μεγάλο βαθμό απόδοσης και πολύ μεγάλο εύρος λειτουργίας, γεγονός που τις καθιστά εξαιρετικά οικονομικές στην λειτουργία και ικανές να αποδώσουν τα οφέλη τους ακόμα και σε πολύ χαμηλές αλλά και πολύ υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

Η αρχή λειτουργίας τους στηρίζεται στον ψυκτικό κύκλο και είναι εφάμιλλη ενός απλού οικιακού κλιματιστικού. Αντλούν θερμότητα από τον αέρα μέσω της εξωτερικής τους μονάδας και την μεταφέρουν στο εσωτερικό του χώρου που θέλουμε να θερμάνουμε με σωληνώσεις, χρησιμοποιώντας σαν μέσο μετάδοσης το νερό. Αντίστοιχα στην περίπτωση του δροσισμού αντλούν θερμότητα από το εσωτερικό του χώρου που θέλουμε να δροσίσουμε και την απάγουν στο περιβάλλον.

Η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας απαιτεί σωστή διαστασιολόγηση, εμπεριστατωμένη μελέτη των απαιτήσεων του χώρου και υπεύθυνο σχεδιασμό έτσι ώστε να επωφεληθεί ο χρήστης της στο μέγιστο την απόδοση και την οικονομία που μπορεί να του παρέχει. Η εταιρία μας έχοντας ολοκληρώσει πολλά έργα εγκατάστασης αντλιών θερμότητας είναι σε θέση να σας προτείνει την πλέον συμφέρουσα και αποδοτική λύση για τις ανάγκες σας.

Primary Color
default
green
orange
default
green
orange