• +30.2316024171
  • Ταξιαρχών 4 55132, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
  • Επίσημος συνεργάτης

    ΖΕΝΙΘ
φωτοβολταϊκά - ηλεκτροκίνηση

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και Ηλεκτροκίνηση

Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα αποτελούν μία από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που έχουν εξελιχθεί σημαντικά, η τεχνολογία τους έχει διαδοθεί διεθνώς και πλέον κατέχουν σημαντικό ποσοστό στο Ενεργειακό μίγμα κάθε χώρας.

Στην EnerUp μπορείτε να βρείτε τη λύση που θέλετε, είτε πρόκειται για εγκατάσταση που αποσκοπεί στον ενεργειακό συμψηφισμό κατανάλωσης (netmetering), είτε θέλετε να εκμεταλλευτείτε κάποιο αγροτεμάχιο επενδύοντας σε Φ/Β πάρκα, είτε βρίσκεστε σε περιοχή όπου δεν υφίσταται δίκτυο και θέλετε να εγκαταστήσετε κάποιο αυτόνομο Φ/Β σύστημα, ώστε να καλύψετε τις ανάγκες σας για Ηλεκτρική Ενέργεια.

Primary Color
default
green
orange
default
green
orange