• +30.2316024171
  • Ταξιαρχών 4 55132, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
  • Επίσημος συνεργάτης

    ΖΕΝΙΘ

Φωτοβολταϊκά συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού (netmetering)

Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα με ενεργειακό συμψηφισμό αποτελούν σήμερα μια επένδυση ιδιαίτερα δελεαστική και συμφέρουσα για οικιακούς καταναλωτές ή επιχειρήσεις, καθώς ο χρόνος απόσβεσής της καθίσταται σημαντικά μικρός.

Ο συμψηφισμός παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering), επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Ο όρος “net" προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο.

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της εγχεόμενης στο Δίκτυο ενέργειας από σταθμό παραγωγής με την απορροφώμενη ενέργεια στην εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να ενημερωθείτε περαιτέρω και να βρούμε το σύστημα που ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Primary Color
default
green
orange
default
green
orange