• +30.2316024171
  • Ταξιαρχών 4 55132, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
  • Επίσημος συνεργάτης

    ΖΕΝΙΘ

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αποτελεί τη φυσική μας συνέχεια, καθώς είναι ένα από τα βασικότερα μέσα εκπλήρωσης διάφορων περιβαλλοντικών στόχων, όπως και της μείωσης των εκπομπών CO2, και η αυτοκινητοβιομηχανία θα αποτελέσει τον πρωταγωνιστή στη νέα κατάσταση.

Στην EnerUp αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση ιδιωτικών φορτιστών στο χώρο σας για το Ηλεκτρικό σας μέσο μετακίνησης, αφού πρώτα πραγματοποιηθεί έλεγχος της υφιστάμενης ηλεκτροπαροχής που διαθέτετε.

Primary Color
default
green
orange
default
green
orange