• +30.2316024171
 • Ταξιαρχών 4 55132, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
 • Επίσημος συνεργάτης

  ΖΕΝΙΘ
Συντήρηση Λέβητα

Συντήρηση Λέβητα Φυσικού Αερίου

Στους επίτοιχους λέβητες φυσικού αερίου – υγραερίου η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα είναι μια απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να τηρείται ανελλιπώς σε ετήσια βάση.

Η συντήρηση καυστήρα αερίου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και η καλύτερη εποχή για αυτή είναι μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης, δηλαδή περίπου από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Με την περιοδική συντήρηση του λέβητα επιτυγχάνουμε:

 • Αύξηση του βαθμού θερμικής απόδοσης της συσκευής
 • Σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου
 • Μείωση εκπομπών ρύπων που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα
 • Περιορισμός βλαβών και αύξηση χρόνου ζωής της συσκευής
 • Εξασφάλιση εργοστασιακής εγγύησης και δυνατότητα επέκτασής της
 • Ασφάλεια και σιγουριά σχετικά με τη λειτουργία του λέβητα

Κάθε συντήρηση περιλαμβάνει τις εξής παρακάτω ενέργειες:

 • Καθαρισμός του καυστήρα, του θαλάμου καύσης, του εναλλάκτη θερμότητας, των ηλεκτροδίων σπινθηρισμού και ιονισμού
 • Πλήρωση του δοχείου διαστολής με άζωτο
 • Ρύθμιση των πιέσεων του αερίου
 • Μέτρηση και ρύθμιση καυσαερίων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού αναλυτή της Testo.
 • Έλεγχος των ασφαλιστικών διατάξεων της απαγωγής καυσαερίων
 • Ανίχνευση τυχόν διαρροών στη γραμμή φυσικού αερίου και στα εξαρτήματα του καυστήρα
 • Παροχή συμβουλών σχετικά με τη σωστή χρήση του λέβητα
 • Έκδοση φύλλου καύσης/συντήρησης από αδειδοτημένο τεχνικό
Primary Color
default
green
orange
default
green
orange